Skip to content

Femi Felix – Ire Ni Temi Ft. Mercy Joel [MP3 and Lyrics]

Ire Ni Temi Download and Lyrics | Femi Felix Ft. Mercy JoelIre Ni Temi Femi Felix Ft. Mercy Joel

Download Ire Ni Temi By Femi Felix Ft. Mercy Joel (MP3)

GET AUDIO

Lyrics for Ire Ni Temi By Femi Felix Ft. Mercy Joel

[Intro]
Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
Ire ni mofe
Ire ni moyan
Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ahh

[Chorus]
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire owo ire alafia
Ire ni ire ni temi
Ire ola aiku bale oro
Ire ni ire ni temi

Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
Ire ni mofe
Ire ni moyan
Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ah

[Verse 1]
Ire ni waju mi
Ire leyin mi
Ire ni temi lojo aiye mi gbogbo
Ire lotun ire losi mi
Ire ire ire ire ma ni temi
Gbogbo idanwo lemi ayorisi rere
Apemora eni sa ni temi dire
Ire ni moyan ire ni mowa selaye
Mori ti mogbe waye
Ori re mani eh eh

[Chorus]
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire owo ire alafia
Ire ni ire ni temi
Ire ola aiku bale oro
Ire ni ire ni temi

Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
Ire ni mofe
Ire ni moyan
Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ah

[Verse 2]
Ire temi koma ni koja mi
Oluwa bamise komase koja mi
Majemu ire loluwa bami da
Majemu to bami da
Ko mase di baje
Esu ese komase bami baje o
Agbara aseyori Baba gbe wo mi
Agbara ise rere o
Jesu fi funmi
E be ni mo be Baba mi o sha kon

[Chorus]
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire ni ire ni temi
Ire owo ire alafia
Ire ni ire ni temi
Ire ola aiku bale oro
Ire ni ire ni temi

Ire ma ni temi temi temi temi temi temi temi temi
Ire ni mofe
Ire ni moyan
Ire ni motoro lowo re Baba ahh ahh ahh ahh ahh ah

[Bridge]
Vocal:-Ire ire ire ire ni temi
Resp:- Ire ire ire ire ni temi
Vocal:- lre ire ire ire ire ire ire ni temi
Resp:- lre ire ire ire ni temi
Vocal:- Gbogbo eni ba fe mi fun ire ire ko ma be tiyin
Resp:- lre ire ire ire ni temi

Vocal:- Gbogbo ololufe mi ani ire ko ma je tiyin
Resp:- lre ire ire ire ni temi
Vocal:- BB World Studio ire ni tire o
Resp:- lre ire ire ire ni temi
Vocal:- Ire ni ti mother mi

Ire ni ti brother and sisters mi o
Resp:- lre ire ire ire ni temi
Vocal:- Pastor T.J Adedeji ire tise iranse yin
Resp:- lre ire ire ire ni temi
Vocal:- lre ire ire ire ire ire ire ni temi Oluwafemi o
Resp:- lre ire ire ire ni temi

Download Ire Ni Temi Lyrics (TEXT File)

GET LYRICS

Connect and Follow GospelSongsNG

FACEBOOK TWITTER TELEGRAM

Leave a Reply

Your email address will not be published.