Skip to content

Zhany Zhaks – Ceto [MP3 and Lyrics]

Ceto Download and Lyrics | Zhany ZhaksCeto Zhany Zhaks

Download Ceto By Zhany Zhaks (MP3)

GET AUDIO

Lyrics for Ceto By Zhany Zhaks

[Intro]
No power of hell
No schemes of man shall ever hold me captive again
Cause You’ve set me free
And indeed, I’m freed.

[Verse]1
A da ina zama cikin duhu ne
Shaidan ya daure mini zuciya
Ya hana ni in bi Yesu
Ya hana ni gani haskensa
Kuma ina da idanuna, ama ban a gani wuri
Ina da kunuwana, ama bana ji
Ga  bakina, ama baya Magana
Ina da kafafuwana, ama ba tafiya
Sai ranan da na ji wa’azin ceto
Wai ceton Allah kyauta ne, kuma gaskiya ne
Sai na gaskanta, sa’anan Yesu ya kawar mini duhuna
Ya sa ni cikin haskensa.

[Chorus]
Yau na same ceto
Alhamdu ga Allah
Yau na same ceto
Ina murna sosai
Yau na same ceto
Alhamdu ga Allah
Yau na same ceto. (2x)

[Verse]2
Jinin Ubangiji Yesu ya wanke ni
Cikin kaunar Almasihu nake da rai
Zuwan Yesu ya bani gafara
Kofar sama yenzu abude
Shi ya mutu domin in rayu
Shi ya sha wahala domin in same hutawa
Fansar na a wurinsa take
Ya sake halina da jikina
Ba domin wani aiki ne na yi
Ama Yesu ya fanshe ni da jininsa
Ai ceto nan na Allah kyauta ne
Alhamdu ga Allah, Yesu karbe yabo

[Chorus]
Yau na same ceto
Alhamdu ga Allah
Yau na same ceto
Ina murna sosai
Yau na same ceto
Alhamdu ga Allah
Yau na same ceto. (2x)

Interlude
Oh Jesus,
Thank You for the freedom,
Thank You for the salvation,
Your sacrificial work on the cross has made me who I am today
I’m now a new being,
Living in the likeness of the Creator,
Covered by the power of the Most High,
I have every reason therefore to say thank You Jesus.

Ogenang, igwak chang wo kat do?
Igwak chang yi chang
To, igbap

Mi lan mi lan
Kakul pa na ya ku Yesu
Mi lan mi lan yemi ye
(Then, [[Chorus]])

Download Ceto Lyrics (TEXT File)

GET LYRICS

Connect and Follow GospelSongsNG

FACEBOOK TWITTER TELEGRAM

2 thoughts on “Zhany Zhaks – Ceto [MP3 and Lyrics]”

  1. Babale Benjamin (Babas)

    May our Lord Jesus Christ continued to give you knowledge and wisdom to pass the message through the gospel way (Amen) Zhanny Zhaks for life.

Leave a Reply

Your email address will not be published.