Skip to content

Aso – Ya Mutu Domina

Ya Mutu Domina Download and Lyrics | Aso

Aso a gospel minister has dropped a new Easter afro Gospel single titled: Ya Mutu Domina.

Christ is the reason for the season so let’s celebrate Christ!

Download Ya Mutu Domina By Aso

Download Ya Mutu Domina By Aso (MP3)

GET AUDIO

Lyrics for Ya Mutu Domina By Aso

CHORUS
Yesu Ya mutu ne domin mu Sami tsira
Ya Mutu ne domin mu Sami Nasara
Ya mutu ne domin mu Sami tsira
Ya Allah mun gode don Kaba da danka

VERSE
Jesus Christ died on the Cross
Two thousand years ago
For all the sinners in the world
So we can all have eternal life
Gama Allah ya yi (kaunar duniya)
Har ya bada dansa (haifaffe shi kadai)
For whosoever believes in Him
Will have eternal life (Will have eternal life)

CHORUS
Yesu Ya mutu ne domin mu Sami tsira
(Mun tsira)
Ya Mutu ne domin mu Sami Nasara
(Sami Nasara)
Ya mutu ne domin mu Sami tsira
Ya Allah mun Gode don Kaba da ranka

Ya mutu domina
Domin in Sami Rai
Domin in Sami Rai
Domin in Sami Rai
Ya mutu domina
domin in Sami Rai
Ya Allah na Gode don Kaba da danka

VERSE
Hallelujah hallelujah
Kaunar Allah ba iyaka
Da ba don Yesu ya mutu ba
Da dukkan Mu mun rasa Aljanna
Idan kina da Yesu (Ai kin warke)
Idan kana da Yesu (Kana da Jin daddi)
Toh Idan Ina da Yesu (Ai ni Dan gata ne)
Yesu ya mutu Domi na

CHORUS
Ya mutu ne domin mu Sami tsira
(Mun tsira)
Ya Mutu ne domin mu Sami Nasara
(Sami Nasara)
Ya mutu ne domin mu Sami tsira
Ya Allah mun Gode don Kaba da ranka

Yesu Ka mutu domina
Domin in Sami Rai
Domin in Sami Rai
Domin in Sami Rai
Yesu Ka mutu domina
domin in Sami Rai
Ya Allah mun Gode don Kaba da danka

OUTRO
Idan kana da Yesu
Idan kina da Yesu
Toh Toh Toh idan kuna da Yesu
(Kuna da Jin daddi)
Toh Idan ina da Yesu
(Ai ni Dan gata ne toh)

Connect and Follow GospelSongsNG

FACEBOOK TWITTER TELEGRAM

1 thought on “Aso – Ya Mutu Domina”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *